TÜV

AD2000 Makerblatt

Do płaszczów Pillow Plate dołączamy szereg międzynarodowych certyfikatów, m.in. Certyfikat wg Dyrektywy 2014/68/UE, Zał. I. Rozdział 3.1.5. EN 765-5. Pkt. 6.2.2. AD 2000 HO9. Pkt. 4, wydany przez TÜV. Zaświadcza się w nim, że firma BTH Import Stal spełnia wymagania jakościowe do właściwego przenoszenia oznaczeń materiałowych w zakresie procedur, urządzeń oraz kwalifikacji personelu. Na mocy certyfikatu, nasza firma może samodzielnie przenosić oznaczenia materiałowe na wyrobach z atestami materiałowymi wytwórców, którzy są dopuszczeni na zgodność z przepisami dotyczącymi urządzeń ciśnieniowych.

Certyfikat jest ważny do 30 marca 2023 roku.