Polityka Prywatności Biura Techniczno-Handlowego BTH Import STAL Sp. z o.o w związku z prowadzeniem Fanpage

I. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych, udostępnianych przez użytkowników Fanpage BTH Import STAL dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/ BTHImportStal/ w serwisie www.facebook.com (dalej: „Fanpage”), jest Biuro Techniczno-Handlowe BTH Import STAL Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Podłęże 651, 32-003 Podłęże (dalej „BTH”).
 2. BTH w związku z prowadzeniem Fanpage będzie przetwarzał dane osobowe podane przez użytkowników w serwisie www.facebook.com: imię, nazwisko (nazwa profilu w serwisie www.facebook.com) oraz dane, do których dostęp BTH uzyska po wyrażeniu zgody przez użytkownika, np. adres e-mail, numer telefonu, zainteresowania, deklarowana lokalizacja.
 3. Dane osobowe udostępnione przez użytkownika Fanpage są wykorzystane w celu ewentualnego skontaktowania się z użytkownikiem i przetwarzane przez BTH zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88).
 4. W ramach odrębnych aplikacji dostępnych na Fanpage lub realizowanych na Fanpage BTH może zbierać dane osobowe od użytkowników Fanpage. Zakres oraz cel przetwarzania podanych przez użytkowników danych osobowych będzie każdorazowo określony w odpowiednich dokumentach. Przekazanie takich danych osobowych odbywać się będzie na zasadzie dobrowolności.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do niepodawania i nie udostępniania na Fanpage żadnych danych osobowych osób trzecich.
 6. Niezależnie od postanowień ust. 2 powyżej, BTH gromadzi informacje dotyczące interakcji użytkownika z Fanpage:
 • adres strony internetowej, z której użytkownik wchodzi na adres Fanpage,
 • numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie,
 • datę i czas wizyty na Fanpage,
 • kod odpowiedzi http,
 • dane dotyczące ilości przesłanych danych,
 • dane na temat wykorzystywanej przez użytkownika przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Powyższe informacje wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Fanpage, rozpoznawania i rozwiązywania problemów, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, a także w celach statystycznych (anonimowo).

 1. Użytkownikom udostępniającym BTH swoje dane osobowe przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

II. Pliki cookies

 1. Na stronie www Fanpage, BTH może zbierać również informacje w sposób zautomatyzowany poprzez pliki cookies.
 2. Pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest BTH.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • analizy wejść użytkownika na stronę www Fanpage,
 • sprawdzania ruchu wejść na stronę www Fanpage.
 1. Na stronie www Fanpage stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia Fanpage lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 • „stałe” są plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika,
 • „analityczne” – są plikami umożliwiającymi gromadzenie informacji i generowanie raportów ze statystykami na temat korzystania ze strony www Fanpage bez danych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników.
 1. Niezależnie od ust. 5 powyżej, na stronie www Fanpage wykorzystywane są pliki cookies podmiotu trzeciego.
 2. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.
 3. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na instalację plików cookies, może zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę w ustawieniach w swojej przeglądarce.
 4. Opisane przez producentów sposoby blokowania obsługi plików cookies dostępne są:

 

III. Postanowienia końcowe

 1. BTH stosuje wtyczki społecznościowe, tzw. „pluginy” sieci społecznościowej www.facebook.com. Więcej informacji o wtyczkach stosowanych przez BTH dostępnych jest pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
 2. BTH zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Polityki Prywatności. O każdej zmianie Polityki Prywatności powiadomi użytkowników w terminie 7 dni przed wejściem w życie tych zmian poprzez publikację jednolitego tekstu Polityki Prywatności na Fanpage. W przypadku zmiany Polityki Prywatności dalsze korzystanie z Fanpage jest oświadczeniem woli użytkownika oznaczającym zaakceptowanie zmian do Polityki Prywatności.
 3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania związane z niniejszą Polityką Prywatności można przesyłać do BTH na adres e-mail: iod@bth.pl.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się jedynie do strony www Fanpage.
 5. BTH nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych użytkowników Fanpage przez serwis www.facebook.com. BTH rekomenduje zapoznanie się z odpowiednimi regulaminami serwisu www.facebook.com