ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

Do płaszczów Pillow Plate dołączamy szereg międzynarodowych certyfikatów, m.in. ISO 14001:2015, wydany przez CISQ. Zaświadcza się w nim, że system zarządzania środowiskowego wdrożony przez BTH Import Stal jest zgodny ze wspomnianą wyżej normą w zakresie m.in. w zakresie spawania laserowego płaszczy grzewczo-chłodzących pillow plate. Osiąganie celów środowiskowych za pomocą wdrożonego systemu ISO 14001:2015 jest dla nas bardzo ważne. Zwracamy szczególną uwagę na nieustanne doskonalenie procesów produkcyjnych w zakresie sukcesywnej redukcji odpadów metalowych i tworzyw sztucznych, w trosce o środowisko naturalne.

Certyfikat jest ważny do 31 marca 2025 roku.