ASME

Do płaszczów Pillow Plate dołączamy szereg międzynarodowych certyfikatów, m.in. certyfikat ASME Code Section VIII Division 1. Certyfikat ten, firma BTH Import Stal uzyskała w 2022 roku.

W Sekcji VIII zawarto wymagania w zakresie projektowania, wytwarzania, kontroli, testowania i certyfikacji zbiorników ciśnieniowych, działających pod ciśnieniem wewnętrznym lub zewnętrznym. Specyficzne wymagania dotyczą kilku klas materiałów używanych do budowy zbiorników ciśnieniowych, a także metod ich wytwarzania.

Produkcja spawanych laserowo płaszczy pillow plate oraz materiałów zgodnych z ASME Code spełnia kryteria projektowe, badania nieniszczące i standardy akceptacji inspekcji. Stosowanie się do przepisów ASME przez firmę BTH Import Stal pomaga naszym klientom przestrzegać obowiązujących przepisów ASME Code, przy jednoczesnym osiągnięciu korzyści operacyjnych i możliwości rozszerzenia współpracy z firmami zagranicznymi.

Certyfikat jest ważny do 16 grudnia 2025 roku.